Publicat el

Quina opinió pública hi ha pel que fa al consum ètic i el Comerç Just? Amb motiu del Dia del Consumidor es va presentar un estudi que ho analitza

Amb motiu del Dia Mundial del Consumidor (15 març), es presenta un informe sobre l’opinió pública europea respecte al consum ètic i al Comerç Just.  
El 64% de la població espanyola estaria disposada a pagar més en la compra de productes per donar suport a les persones de països empobrits.
No obstant això, només el 15% del públic consumidor a Espanya tria opcions ètiques a l’hora de comprar aliments o roba

Aquestes són algunes de les conclusions d’un nou estudi que analitza les actituds i motivacions de la ciutadania europea davant el consum responsable. L’informe “Revisió bibliogràfica sobre l’opinió pública en matèria de comerç just i consum ètic” ha estat elaborat per Global Cad per al projecte Trade Fair Live Fair amb finançament de la UE. L’edició en castellà ha estat publicada per la Coordinadora Estatal de Comercio Justo en el marc d’aquest mateix projecte. Es pot descarregar al web www.comerciojusto.org.

Aquí vos compartim un resum dels seus resultats:

El consum basat en criteris ambientals o socials continua sent minoritari a Espanya i en general a tot Europa. Segons dades de l’Eurobaròmetre incloses en aquest informe, el 21% de la població europea afirma triar opcions ètiques al comprar aliments o roba, encara que hi ha grans diferències entre els països més i menys compromesos en aquest aspecte.

Però les diferències no només es troben entre països sinó que també estan relacionades amb altres aspectes. El factor determinant és el nivell educatiu: entre les persones amb estudis bàsics i amb estudis superiors hi ha una diferència de 21 punts percentuals entre aquelles persones propenses al consum ètic i les que no ho són. L’edat també influeix: les persones majors de 55 anys són menys propenses a triar opcions ètiques que les d’entre 25 i 54 anys. Pel que fa al  gènere, un 24% de dones europees es mostren disposades a comprar productes ètics davant el 19% d’homes.

Les dades de venda confirmen aquestes tendències. El Comerç Just ha experimentat un gran creixement en els darrers anys a Europa en general i a Espanya en particular. A l’Estat espanyol el 2018 les vendes d’aquests productes van superar els 77 milions d’euros, amb un augment d’un 50% respecte a l’any anterior. No obstant això, encara representa un percentatge petit en relació al consum habitual. A nivell europeu, en la cistella de la compra d’alimentació i begudes, el Comerç Just no arriba al 1%. Entre països hi ha grans diferències: a Suïssa, la despesa mitjana per persona i any en aquests productes és de 80 euros, mentre que a Espanya és de 1’67 euros. La mitjana europea el 2018 es va situar en una mica més de 15 euros

El nou estudi també analitza les actituds davant la col·laboració amb els països en desenvolupament. En aquest sentit, el 53% de la població europea considera que les accions individuals -com pot ser la compra-tenen un paper important en la lluita contra la pobresa. A Espanya aquest percentatge és del 65%

En relació amb els criteris ètics que els consumidors i consumidores tenen present en les seves decisions de compra, l’estudi conclou que per al 38% de la població de 5 països (Alemanya, Itàlia, França, Espanya i Regne Unit) és important la producció respectuosa amb el medi ambient, mentre que aspectes com els salaris justos o les condicions de treball segures van ser assenyalats com a importants per un percentatge menor de població. No obstant això, en el cas del consum de roba, un percentatge superior (39%) sí que considera important el pagament d’un preu just a les persones treballadores que l’elaboren. Aquestes dades poden demostrar que el coneixement de les condicions laborals en el sector tèxtil és més gran que en altres productes.

Un altre dels assumptes estretament relacionats amb el consum amb criteris ètics és el dels segells de certificació ecològica i de Comerç Just. L’estudi conclou que en general segueixen exercint un paper secundari en les decisions de compra. Mentre que un 32% de la població europea sí que afirma que aquests segells influeixen en les seves decisions de compra, un 39% reconeix que no es fixa en aquests segells. Un percentatge que en el cas d’Espanya arriba al 59%.

En general, a Europa, el segell de Comerç Just Fairtrade és el més reconegut, fins i tot per sobre el d’agricultura ecològica, tot i que en l’anàlisi detallada per països hi ha grans diferències: en els països de nord i centre d’Europa són més coneguts els segells de Comerç Just que als països de Sud i Est d’Europa, on els més reconeguts són els d’agricultura ecològica. En concret a Espanya el 14% de les persones reconeix el segell d’agricultura orgànica i el 21% l’etiqueta ecològica europea, mentre que el segell de Comerç Just Fairtrade és només reconegut per un 3% de la població.