Què és el comerç just?

El comerç just humanitza el comerç internacional i és una de les maneres que els consumidors i ciutadans tenim per deixar de col·laborar amb un sistema comercial que provoca pobresa i marginació per participar en canvi en la construcció d’un món més just.

Cada compra que feim és un vot per un sistema o un altre. Si compram de manera conscient ho podem fer basats en valors com ara la justícia, la solidaritat i el respecte al medi ambient. Des de l’obertura de les primeres botigues de comerç just (finals dels anys 60 a Holanda, finals dels anys 80 a Espanya), el moviment del comerç just ha anat perfilant els seus principis que garanteixen un tracte comercial equitatiu entre productors i consumidors.

Els principis del comerç just són els següents:

 • Donar accés al mercat als productors tradicionalment desfavorits i exclosos del sistema comercial habitual.
 • Pagar un preu just al productor (camperols o artesans) que cobreixi els costos de producció, permeti una vida digna i deixi un marge per projectes comunitaris o productius.
 • Les relacions comercials entre els productors i les importadores del Nord són basades en la transparència i l’equitat i són a llarg termini per a que els productors puguin planificar el seu desenvolupament.
 • Les importadores del Nord han de pagar una part del valor de la compra quan fan la comanda (pagamenta avançat). Així, els productors poden comprar el material necessari i cobrir les seves necessitats fins al lliurament de la comanda sense haver de demanar un préstec i passar a dependre del prestador.
 • S’eviten els intermediaris inútils, sobretot els especuladors. Les importadores assessoren els productors perquè els seus productes tenguin èxit als mercats consumidors: normativa sanitària, normes de qualitat, disseny, moda, etc.

El Comerç Just no només és un conjunt de criteris ètics que s’apliquen a la producció i la comercialització de determinats productes: és un moviment internacional que lluita per la TRANSFORMACIÓ SOCIAL, denuncia les injustes regles del sistema econòmic actual i proposa un model alternatiu regit per criteris de justícia social, econòmica i ambiental.

Per això, treballam de forma simultània 3 eixos: Mobilització Social, Incidència i Comercialització.

CECJ infografia 3 eixos

Aquests són els criteris que hi ha darrera cada producte de la xarxa del comerç just:

 • Es comercia amb comunitats productores organitzades de forma democràtica (cooperatives)
 • S’intenta potenciar la cultura i el benestar de les comunitats productores; els beneficis obtinguts del comerç han de revertir en la millora de les seves condicions de vida
 • Només s’admeten condicions laborals dignes
 • No s’accepta el treball infantil
 • Es busca la igualtat home-dona
 • Es valora la qualitat del producte
 • Es busca el màxim respecte al medi ambient
 • Es prioritza els moviments de mercaderies locals
 • El preu dels productes es negocia cada any amb els productors, amb l’objectiu de garantir que el negoci sigui viable
 • Els contactes comercials tenen una durada suficient per rentabilitzar la posada en marxar del negoci
 • Els importadors paguen una part considerable de les comandes per avançat
 • S’intenta minimitzar el nombre d’intermediaris entre el productor i el consumidor
 • La transparència és indispensable.

El Comerç Just en 6 passes

Per conèixer mès: