I si nosaltres fóssim el món?

I si reduíssim la població mundial a la de la nostra aula? Quants alumnes hi hauria a Àsia? I a Europa Quina riquesa correspon a cada continent? A través d’aquesta dinàmica s’aprofundeix entemes com la desigualtat, la immigració, el repartiment de la riquesa, etc.

  • Reserva a: S’Altra Senalla - Palma
  • Duració: 1 hora
  • Edat: De 10 a 14 anys
  • Preu: Consultar S'Altra Senalla