S’altra Senalla s’adhereix a la vaga a favor dels drets de les dones convocada el proper dijous 8 de març. La botiga romandrà tancada.

El 8 de març es commemora el Dia Internacional de la dona, originalment anomenat Dia Internacional de la Dona Treballadora i reconegut per l’Organització de Nacions Unides. Amb aquest motiu, S’altra Senalla vol reivindicar el paper del comerç just en la defensa dels drets de la dona.

Són mares, filles i germanes. S’encarreguen de la cura dels  infants, ancians i malalts, però el seu accés als serveis de salut és gairebé inexistent. Produeixen entre el 60% i el 80% dels aliments però els seus drets a l’ús de la terra, la propietat i l’herència estan enormement restringits.

Només reben el 10% dels ingressos i posseeixen l’1% de la propietat.

La pobresa afecta de manera especial a les dones: dels 1.200 milions de persones que viuen en la pobresa, el 70% són dones.

Les dones reben menys salari pel mateix treball que els homes, treballen més hores que ells a tot el món i pateixen majors taxes de desocupació. La feina domèstica no remunerada constitueix la principal activitat d’1 de cada 4 dones, mentre que per als homes és d’1per cada 2000.

L’ONU estima que 66.000 dones són assassinades anualment al món. A Amèrica Llatina, per exemple, cada dia són assassinades 12 dones pel fet de ser-ho. En situacions de conflictes bèl·lics la violència sexual contra elles es converteix en un arma de guerra.

 

En totes les organitzacions de Comerç Just, la remuneració és igual entre homes i dones pel mateix treball, atès que l’equitat de gènere és un dels principis bàsics del Comerç Just.