Craft Resource Center

NOM Craft Resource Center (CRC)

PAÍS L’India

DESCRIPCIÓ Craft Resource Center es va fundar el 1994, quan va finalitzar un programa subvencionat d’assistència a artesans i els productors se n’adonaren que tenien necessitat de capacitar-se professionalment i de no dependre econòmicament de les institucions. CRC té la seva seu a Kolkata i treballa amb artesans de tot l’estat de Rajastà. Els seus objectius són aconseguir uns alts nivells d’eficàcia, reducció general de despeses, establir un sistema fiable de control de qualitat i disenyar i portar a terme programes d’assistència als productors (assessorament laboral, legislatiu, financer i logístic). Els beneficiaris de CRC són treballadors individuals o microempreses artesals que elaboren en telers diversos articles tèxtils amb tècniques tradicionals.

PRODUCTES Artesania