Afrikiko

NOM AFRIKIKO (Àfrica és aquí)

PAÍS Kenya

DESCRIPCIÓ Afrikiko ofereix als artesans ingresos estables. Un treball artesanal ben fet s’incentiva amb un 20% més del sou habitual en el país. Els homes treballen la pedra en brut. Les dones realitzen el pulit. Es valoren les comandes que permeten desenvolupar idees pròpies.

PRODUCTES Figures de pedra [1] i objectes de fusta.

Més informació a la pàgina web d’Afrikiko

[1] La pedra kisii o de jaboncillo és de la familia de les esteatites i té una variada gama aromàtica. S’extreu en el sudest de Kenia (Tabaka), i la seva relativa duresa permet treballar-la molt bé. La pedra es trenca i talla a les pedreres, l’explotació de les quals és controlada per l’estat. Només poden treballar aquesta pedra empreses artesanals autoritzades. Inicialment els tallistes realitzaven recipients per ús domèstic i objectes de culte.