El Comerç Just defensa la diginitat de la dona

Entre els dies 14 i 17 de març  com a mostra del compromís de S’altra Senalla i del Comerç Just amb la dignitat de la dona, farem una exposició i degustació de productes que respecten els drets de les dones.

S’altra Senalla té rostre de dona

  • L’equip tècnic de l’Associació està format per un 66% de dones.
  • L’equip de persones voluntàries està format per un 79% de dones.
  • L’Associació té el suport de 198 persones sòcies, de les quals un 67% són dones.