El Comerç Just combat la pobresa i la desigualtat. El 17 d’octubre es commemora el dia internacional per a l’eradicació de la pobresa

Amb motiu de la commemoració del 17 d’octubre com dia internacional per a l’eradicació de la pobresa, volem remarcar l’importància d’un Comerç més Just per lluitar contra aquesta xacra que afecta a més de 836 millions de persones en el món. 
 En l’actualitat, segons les Nacions Unides, més de 800 milions de persones viuen en la pobresa, entenent com a tal als que compten amb menys de 1’25 dòlars al dia. Això significa que el 12% dels habitants del planeta, una població similar a la d’Europa i Oceania juntes, pateixen malnutrició i no tenen accès a l’aigua potable, habitatge o a necessitats fonamentals com l’educació o la sanitat.

Així mateix, l’últim informe de la FAO conclou que una de cada nou persones al món passa gana, una xifra que ha augmentat en els últims 3 anys. Una altra dada significativa és el relatiu als denominatstreballadors pobres”, és a dir, persones que tenint una feina no poden cobrir les seves necessitats bàsiques. Segons l’OIT, aquesta situació afecta 967 milions de persones. També és important destacar que la pobresa incideix especialment en les dones. A tot el món elles registren un Índex de Desenvolupament Humà més baix que els homes.

En les últimes dècades el comerç mondial ha crescut dues vegades més ràpid que la producció global, però nomes ha beneficiat a una minoria.

Un estudi d’Oxfam posa de manifest que actualment 8 homes posseeixen la mateixa riquesa que la meitat més pobre de la població mundial, 3.600 millions de persones.

 

El treball és una de les principals eines per superar la pobresa però ha de ser un treball digne. El pagament d’un preu just és un dels pilars del Comerç Just. Això possibilita el pagament d’un salari digne. Així mateix garanteix condicions de treball segures que no posen en perill la salut o la integritat dels seus treballadors i treballadores.

Segon l’informe del PNUD 2015, 21 millions de persones pateixen l’explotació laboral o sexual i generen de manera il·legal 150.000 millions de dòlars de beneficis.Una altra situació particularment greu és l‘explotació laboral infantil que afecta a 168 millions de menors, dels quals la meitat treballen posant en perill la seva integritat física.
 

El Comerç Just es basa en criteris com les condicions de treball dignes i segures, el pagament d’un salari adequat i d’un preu just per la producció, i assegurar l’absència d’explotació laboral infantil.

Un altre dels principis fonamentals és la igualtat de gènere, afavorint una mateixa remuneració per a homes i dones davant les mateixes tasques, i fomentant la seva presència en òrgans de decisió. El Comerç Just també estableix la necessitat de la cura del medi ambient en els processos de producció.

Canvia el món, és a les teves mans!
Tria el consum responsable.
Amb el Comerç Just tu decideixes el món que vols.